Αγγελος Χλέντζος

Αρ. Μελισ/κού Βιβλιαρίου  EL/904/344

Ποταμός ΚΥΘΗΡΩΝ

Τηλ. 27360-34338

 κιν.  6973-401388