Αγγελος Χλέντζος

Αρ. Μελισ/κού Βιβλιαρίου  EL/904/344

Ποταμός ΚΥΘΗΡΩΝ

Τηλ. 27360-34338

 κιν.  6973-401388

After considering the likes of refined` english actors such as cary grant and david niven, the producers cast sean connery as bond in the go to this site film